Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Spis publikacji

red. Tadeusz Jasiński
 1. Jasiński, J. Stankowska, Własności dielektryczne kryształów LATGS w różnych piramidach wzrostu, 5 –ta Szkoła Fizyki i Zastosowań Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, Radom, t.2, str 273,1982.
 1. Jasiński, J. Stankowska, The influence of L – alanine admixture on dielectric properties of TGS crystals, Materials Science, t. 9, z. 1 str. 61 - 69 , 1983.
 1. Gołkiewicz,T. Wolski, G. Bartuzi, T. Jasiński, J. Stankowska, Quantitative Determination of Trace Amounts of L- alanine in Triglicine Sulphate Crystals by HPLC, Chromatographia, t.18, z.12, p.701, 1984.
 1. Stankowska, T. Jasiński, The Influence of dc Electric Field Applied Perpendicularly to the Ferroelectric axis on Dielectric properties of TGS and LATGS Crystalsc, Acta Physica Polonica, A 67, Vol 6, p.1059 – 1067, 1985.
 1. Stankowska, T. Jasiński, The influence of rejuvenation process on dielectric properties of LATGS crystals, Acta Physica Polonica, A 70, Vol. 5, p559, 1986.
 1. Jasiński, Pole przesunięcia wewnętrznego, pole koercji i polaryzacja spontaniczna kryształów LATGS, VIII Szkoła Fizyki i Zastosowań  Monokryształów i Materiałów Ciekłokrystalicznych, WAT, Jurata, 1987.
 1. Jasiński, J. Stankowska, The influence of L – alfa – alanine admixture on the ageing process of TGS crystals, Acta Univ. Wratislaviensis, z 970, str. 25 - , 1987.
 1. Stankowska, T. Jasiński, Investigation of the Dependence of Permittivity Curie Temperature and Bias Field on the Concentration of L-  alanine Admixture in TGS Crystal, Acta Physica Polonica, A 71, p 959 – 967, 1987.
 1. Koralewski, J. Stankowska, T. Jasiński, Determination of L – Alanine Content In TGS Crystals by Optical Activity, Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 26.No. 3, pp 162 -164,  1987.
 1. Jasiński, J. Stankowska, Spontaneous polarization, Coercive Field and Bias Field in LATGS Crystals, Ferroelectrics, Vol. 81 pp. 99 -102, 1988.
 1. Jasiński, J. Stankowska, Wpływ domieszki L – alaniny na własności dielektryczne kryształów siarczanu trójglicyny, Fizyka Dielektryków I Radiospektroskopia, t. 16 str. 71 - , 1989.
 1. Koralewski, J. Stankowska, T. Jasiński, Optical Activity of L – alanine moped TGS Crystals, IMF 7, Saarbricucken pp. 340, 1989.
 1. Jasiński, J. Stankowska, The Influence of L - alanine Admixture on the Activation Field of TGS Crystals, Ferroelectrics, Vol. 111 pp. 181 -184, 1990.
 1. Trybuła, T. Jasiński, J. Stankowska, J. Stankowski. Low – Temperature Dielectric Anomalies In TGS Crystals: Rotational Glas,  Acta Physica Polonica, Vol. A 78, p781 - 785 , 1990.
 1. Koralewski, W. Jachnik, T. Jasiński, Optical Activity of L - Alanine  Doped TGS Crystals, Ferroelectrics, Vol. 129 pp. 165 -173, 1992.
 1. Jasiński, J. Stankowska, P. Czarnecki, Temperature Dielectric Anomalies of Triglicine Sulphate Crystals Admixtured with L – alanine at Different Frequencies of the Measuring Field, Ferroelectrics, Vol. 186 pp. 5 -8, 1996.
 1. Jasiński, Własności dielektryczne kryształów LATGS, z. 7, str. 35 – 45,1998 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
 1. Niemiec W., Jasiński T., Piech A., Examination of nitrate concentration in ground water in the Trzebownisko commune, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING, t.28, z.1, s.55-62, 2002.
 1. Niemiec W., Jasiński T., Piech A.: Próba oceny zanieczyszczeń związkami azotu wód podziemnych gminy Trzebownisko, INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA. KOMITET TECHNIKI ROLNICZEJ PAN. POLSKIE TOWARZYSTWO INZYNIERII ROLNICZEJ. PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ, t.2, z.26, s.91-98, 2002.
 1. Niemiec W., Jasiński T., Piech A.: Zagrożenie związkami azotu obszarów wiejskich w świetle dyrektywy Unii Europejskiej 91/676/EEC na przykładzie gminy Trzebownisko., TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE Konferencja: VII. Vedecka konferenia s medzinaroudnou ucastou pri prlezitosti 25. vyrocia zalozenia Stavebnej fakulty a 50. vyrocia zalozenia Technickej univerzity v Kosiciach, Kosice, 22-24 maja, s. 233-236, 2002.
 1. Więcek T., Jasiński T.: Ocena wykorzystania biomasy w województwie podkarpackim, z. 37, nr 211, 2004 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ.
 1. Zamorska J., Niemiec W., Jasiński T., Bernat E.: Gospodarka odpadami rzeźnianymi na przykładzie zakładów mięsnych "Smak -Eko" Górno, 467-474, 2004 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, z. 37.
 1. Kaniuczak J., Niemiec W., Właśniewski S., Zamorska J., Jasiński T., Hajduk E.: Wybrane właściwości osadów ściekowych zastosowanych do aglomeracji odłogu piaszczystego, w: "Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej" praca zbiorowa pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej i W .Niemca  1, s.63-76, 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ, z.1.
 1. Kaniuczak J., Hajduk E., Błażej J., Niemiec W., Jasiński T.: Wybrane właściwości fizykoczhemiczne i chemiczne odłogu piaszczystego przed aglomeracją osadami ściekowymi, w: "Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej" praca zbiorowa pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej i W. Niemca t.1, s.79-100, 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ, z.1.
 1. Niemiec W., Jasiński T., Kaniuczak J., Zamorska J.: Technologia aglomeracji odłogu piaszczystego przy użyciu osadów ściekowych, w: "Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej" praca zbiorowa pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej i W. Niemca t.1, s.129-154, 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ, z.1.
 1. Kaniuczak J., Błażej J., Niemiec W., Jasiński T., Hajduk E., Puchalski G., Właśniewski S.: Produkcyjność biomasy wierzby energetycznej uprawianej w cyklu 1-rocznym na aglomerowanej glebie piaszczystej, w: "Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej" praca zbiorowa pod red. J. Kaniuczak, J. Kost.1, s.171-178, 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ, z.1.
 1. Kaniuczak J., Błażej J., Jasiński T., Niemiec W.,., Puchalski G.: Wartość energetyczna jednorocznych pędów wierzby energetycznej uprawianej na aglomerowanej glebie piaszczystej: w: "Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej" praca zbiorowa pod red. J. Kaniuczak, J. Kosteckiej i W. Niemca t.1, s.191-200, 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ, z.1.
 1. Niemiec W., Zamorska J., Jasiński T.: Zarys technologii zagospodarowania niebezpiecznych odpadów organicznych, t.1,s.1213-1220, 2005 KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN, Konferencja: II Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 4-7 września.
 1. Niemiec W., Jasiński T.: Przegroda hydrauliczna w zbiorniku odstojnikowym, 2006, URZĄD PATENTOWY, WARSZAWA.
 1. Niemiec W., Jasiński T., Sobolewska P.: Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji wierzby energetycznej. w monografii: "Postęp w inżynierii środowiska", s.239-243, 2006 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ.
 1. Kaniuczak J., Niemiec W., Hajduk E., Jasiński T., Właśniewski S.: Zmiany wybranych właściwości osadów ściekowych po ich zastosowaniu na glebie piaszczystej:105-106,2006 POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ, ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO, z.8.
 1. Niemiec W., Sobolewska P., Jasiński T.: Wybrane możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych pyłowej,63-72, 2007 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, z.240.
 1. Puchalski C., Gorzelany J., Jasiński T., Kaniuczak J., Zaguła G.: Wpływ pola magnetycznego na jakość owoców. Konferencja naukowa, "Agrofizyka w Inżynierii Produkcji i Ochronie Środowiska" Krasiczyn, 26-28 IX, s 97 – 99, 2007.
 1. Krop K., Woś B., Jasiński T., Mamczur J., Stępień W., Cieślak M., Chłędowska K., Bąk A., Wasilewski A., Dugaev V., Herba H., Szaj W., Kowalik M., Więcek T., Domin J.: FIZYKA I Pracownia – materiały pomocnicze s.1-264, 2007 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ.
 1. Jasiński, Technologia produkcji biopaliw. Materiały szkoleniowe. Projekt nr. Z/2.18/II/2.6/98/06, s.133 – 139, Uniwersytet Rzeszowski 2007.
 1. Jasiński T., Gorzelany J.: Produkcja i zagospodarowanie wybranych biopaliw, w: Innowacje w technologiach roślinnych podstawą kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez samorząd terytorialny s.117-131, 2008 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO.
 1. Gorzelany J., Jasiński T.: Wykorzystanie techniki w procesie produkcji wierzby rodzaju Salix vinimalis oraz rzepaku ozimego na cele energetyczne, w: Innowacje w technologiach roślinnych podstawą kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez samorząd terytorialny s.100-116, 2008 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO.
 1. Kaniuczak J., Hajduk E., Puchalski C., Niemiec W., Jasiński T.: Produkcyjność biomasy wierzby energetycznej uprawianej na odłogu piaszczystym zrekultywowanym osadami ściekowymi, w: Biomasa jako źródło energii (pod red. I. Jackowskiej) s.80-88, 2009 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
 1. Puchalski C., Kaniuczak J., Hajduk E., Jasiński T., Zaguła G.: Wartość energetyczna pędów klonów wierzby (salix viminalis) uprawianej na odłogu piaszczystym, zrekultywowanym osadami ściekowymi, w: Wykorzystywanie surowców rolniczych w energetyce (pod red. J. Tys)s.40-48, 2009 LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
 1. Puchalski C., Kaniuczak J., Jasiński T., Właśniewski S., Szostek M., Pieniążek M.: Wartość energetyczna pędów wierzby (Salix viminalis sp.) uprawianej na odłogowanej glebie pyłowej po rekultywacji osadami ściekowymi, 285-292, 2010 INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY SPATIUM SP. Z O.O., AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, z.11.
 1. Kaniuczak J. Puchalski C, Hajduk E., Jasiński T. Smusz R, Szostek M., Pieniążek M., Zaguła G.: Produkcyjność i wydajność energetyczna zielonej biomasy ślazowca pensylwańskiego (Sida Hermaphrodita Rusby) uprawianego na odłogowanej glebie pyłowej po rekultywacji osadami ściekowymi, w:Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska, (pod red.) P. Kużniar, C. Puchalski, B. Szot, W. Woźniak s.71, Rzeszów, 2010 POLSKIE TOWARZYSTWO AGROFIZYCZNE.
 1. Kaniuczak J. Puchalski C, Hajduk E., Jasiński T. Smusz R, Szostek M., .: Produkcyjność i wydajność energetyczna zielonej biomasy topinamburu ( Heliantus Tuberosus L.) uprawianego na odłogowanej glebie pyłowej po rekultywacji osadami ściekowymi, w: Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska, (pod red.) P. Kuźniar, C. Puchalski, B. Szot, W. Woźniak  73,Rzeszów, 2010 POLSKIE TOWARZYSTWO AGROFIZYCZNE.
 1. Zaguła G., Puchalski C., Jasiński T., Tralle I., Gorzelany J.: Pola magnetyczne i elektromagnetyczne a jakość owoców,1-126, 2010 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO .
 1. Jasiński, Wynalazek nr P.4105558  pt,: Urządzenie do demonstracji zjawiska rezonansu akustycznego, zgłoszono 15.12.14 r, URZĄD PATENTOWY, WARSZAWA.
 1. Jasiński, PRAWO OCHRONNE Urzędu Patentowego na wzór użytkowy nr 68011, Urządzenie  do demonstracji zjawiska indukcji, ogłoszono 30.10.2015 r. URZĄD PATENTOWY, WARSZAWA.
 1. Jasiński, H. Czyż Wynalazek nr P.415187 pt.: Urządzenie do demonstracji i sposób demonstracji zjawiska liniowej polaryzacji światła, zgłoszono  08.12.2015r URZĄD PATENTOWY, WARSZAWA.
 1. Włoch, H.Czyż, T.Jasiński, Ultrasonic Methods of the Cells Separation in Human Blood, Acta Physica Polonica A, Vol. 128 2 (2015) 234-236.
 1. Tychanicz M., Jasiński T., Jacek B., BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNYCH PAULOWNI PUSZYSTEJ (PAULOWNIATOMENTOSA STEUD),  Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,2016  3  str.   49-56.
 1. Włoch, H. Czyż, T. Jasiński, Aspects of Applicability King-St. Clair Approximation in a Non-Newtonian Fluid Mechanics, Acta Physica Polonica A, Vol. 132 1 (2017) 164-166.  DOI: 10.12693/APhysPolA.132.164.
 1. Czyż, T. Jasiński, A. Włoch,Funkcje rozkładu i stałe czasowe procesu zmian koncentracji komórek w płynach fizjologicznych w polu ultradźwiękowej fali stojącej, w: Postępy akustyki 2017 - Advances in acoustics; Red: Bismor Dariusz - Gliwice: Polskie Towarzystwo akustyczne, Oddział Górnośląski, Polish Acoustical Society, Silesian Division, 2017, s. 125-137.
 1. Czyż, T. Jasiński, Physics in medicine and economy of contemporary society, Physics for Economy, vol.1,No 1, pp. 5 – 13. 2017.
 1. Szostek, J. Kaniuczak, E. Hajduk, J. Stanek, T. Jasiński, W. Niemiec, R. Smusz, Effect of sewage sludge on the field and energy value of the aboveground biomas of Jerusalem artichoke ( Helianthus tuberosus L. ) / w druku /

 

 

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję